حمایت مردمی از دکتر احمدی نژاد به یاد علی(ع) سبز میپوشند و به یاد اوباما ترقی میکنند... - پرواز تا خدا
سفارش تبلیغ
صبا
 به یاد علی(ع) سبز میپوشند و به یاد اوباما ترقی میکنند... - پرواز تا خدا

کربلا ...
برایت از ایران مینویسم...نه به رنگ سرخ بلکه سبز مینویسم....راستش زمانه ما با آن روزها فرقی نکرده....آن روزها نماز میخواندند ولی علی را میکشتند...دم از پیامبر میزدند ولی راهش را نابود میکردند....روزه میگرفتند ولی آب را بر حسین(ع) مییبستند...تاریخ بارها و بارها تکرار میشود...اینجا به یاد شش ماهه حسین(ع) اشک میریزند ولی به یاد کودکی که در غزه عروسک در بغل زیر آوار ماند شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران سر میدهند...به یاد سه ساله حسین(ع) آه میکشند و به یاد عباس نذر میکنند ولی به یاد مادر لبنانی که تمام فرندانش را برای اسلام داد نه شرغی نه غربی جمهوری ایرانی سر میدهند.....به یاد خمینی و با عکس او برای منتظری مجلس گرم ختم بر پا میکنند...به یاد دموکراسی و روشنفکری و به یاد آیه قرآن که میگوید خانه کافارن از خانه عنکبوت هم سست تر است آمریکا را قدرتی شکست ناپذیر مینامند ...اینجا به یاد علی(ع) سبز میپوشند و به یاد اوباما ترقی میکنند...و به یاد اسلام لبخند بر لبان اسرائیل مینشانند...

پ.ن: امام خمینی(ره)خطاب به آقای منتظری:نامه ها و سخنرانی های منافقین که به وسیله شما از رسانه های
گروهی به مردم میرسید ضربات محکمی بر اسلام و انقلاب زد و موجب خیانتی بزرگ به سربازان گمنان امام زمان – روحی له الفدا- و خون های پاک شهیدان اسلام وانقلا ب گردید ، برای اینکه در قعر جهنم نسوزید خوذ اعتراف به گناه اشتباهتان کنید ، شاید خدا کمکتان کند.....(موسوی یک سوال دارم....تروخدا جواب بده...جون مادرت...چجوری آدم میتونه دم از امام خمینی بزنه اونم به این شکلی که شما میزنید و منتظری رو هم اینقد قبول داشتنه باشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟)
امام خمینی(ره):خط این بود که اصلا آمریکا فراموش شود،یک دسته مرگ بر شوروی را مطرح کردند که آمریکا فراموش شود
امام خمینی(ره):جمهوری اسلامی،نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد

پ.ن : من با گوشهای خودم از صدای آمریکا شنیدم...دیگه از رسانه ملی هم نبود که بگید دروغه...که میگفت نظر آقای منتظری اینه که باید بهائیت رو به عنوان اقلیت در ایران پذیرفت... این رو هم بگم بهاییت یک فرقه ایه که خون شیعه رو حلال میدونن و میگن هر کی یه شیعه رو بکشه میره بهشت......این نظر رو دیگه نمیشه گذاشت روشنفکری و آزادی خواهی ...میشه شیعه کشی از بیخ وبن..... یک سوال دیگه...چجوری میشه شیعه علی بود و از طرفدارای آقای منتظری هم بود...

پ.ن:یه بار اومدیم پ،ن بنویسما....از خود متن بیشتر شد!!!!!

 


نوشته شده توسط : بنده ی خدا

نظرات ديگران [ نظر]