حمایت مردمی از دکتر احمدی نژاد محسن نامجو و مهندس میرحسین - پرواز تا خدا
سفارش تبلیغ
صبا
 محسن نامجو و مهندس میرحسین - پرواز تا خدا

                                محسن نامجو خواننده ای که با شعرش قرآن را مسخره کرد...
                  محسن نامجو خواننده ای که قبل از انتخابات حمایت خود را از موسوی اعلام کرد...
نمیشناختمش این آقای نامجو رو ...هفته پیش دوستم اومده بود سوئیت ما یه دو تا آهنگ ازش گرفتم...خیلی خوشم اومده بود از اون دو تا آهنگ....هی گوش می کردم ...تا اینکه همین چن روز پیش تو روزنامه اعتماد ملی خوندم که مث اینکه یه آقای نامجو نامی به 5سال حبس تعزیری محکوم شده....علتش هم این بوده که ازش یه شعرایی شنیده شده بود که توش آیات قرآن مسخره شده...به طوری که قاری های قرآن ازش شکایت کردن...فک کنم موضوع مال چن سال پیشه...شایدم نباشه...

                                                    
البته خودش خارجه بودن و از مادرش! و همه ملت ایران عذر خواهی کردن....داداش همین آقای نامجو گفتن که محسن قصد پخش این آهنگ ها رو نداشته و معلوم نیس که کی با شیطنت! مبادرت به انتشار این اشعار کرده...همینطور روزنامه میخوندم که ذهنم جرقه زد...یکی از اون آهنگایی که دوستم برام بلوتوث کرده بود اسمش نامجو بود...گفتم ای دل غافل..از یه آهنگی خوشمون اومد اونم اینجوری شد....با خودم گفتم نه ...نه...این نامجو اون نامجو نیس...تا اینکه امروز فهمیدم که خود نامردشه...گفتم حتما باید از گوشیم حذفش کنم...البته یه کم شیطنت کردم....یه بار دیگه گوش دادم و بعد طبق وظیفه حذفش کردم.....عجب جالبه که این آقای نامجو از مهندس میر حسین موسوی در ایام انتخابات حمایت میکردند!!...چی بگم والا....
التماس دعا
در پناه آرامش بخشش


نوشته شده توسط : بنده ی خدا

نظرات ديگران [ نظر]